Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Gwarancja DREMEL

Przed wysyłką wszystkie narzędzia marki Dremel poddawane są dokładnej kontroli jakości. W związku z tym firma Dremel udziela gwarancji na wszystkie swoje elektronarzędzia i przyrządy pomiarowe. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, ogranicza ani zawiesza praw gwarancyjnych nabywcy wynikających z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą, ani uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 
Gwarancja na narzędzia Dremel udzielana jest zgodnie z poniższymi warunkami:  
1. Zgodnie z postanowieniami określonymi w poniższych punktach od 2 do 8 zobowiązujemy się do nieodpłatnego usunięcia usterki narzędzia, pod warunkiem że przyczyną wspomnianej usterki będzie wada materiałowa bądź błąd produkcyjny ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji.  
2. W przypadku zastosowań przemysłowych lub podobnych gwarancja udzielana jest na okres 24 lub 12 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu narzędzia przez pierwszego nabywcę. Decyduje o tym data na oryginalnym dowodzie zakupu.  
3. Gwarancja nie obejmuje: 

  • Części, które zużywają się w trakcie zwykłej eksploatacji lub w sposób naturalny, ani usterek narzędzia spowodowanych zużywaniem się części w trakcie zwykłej eksploatacji lub w sposób naturalny.
  • Usterek narzędzia spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji obsługi, niewłaściwą obsługą, eksploatacją narzędzia w nietypowych warunkach, przeciążaniem go bądź niewłaściwą konserwacją.
  • Usterek narzędzia wynikających ze stosowania innych akcesoriów lub części, niż oryginalne akcesoria lub części firmy Dremel.
  • Narzędzi, które były przerabiane albo zostały rozbudowane.
  • Nieznacznego obniżenia oczekiwanej jakości narzędzia, które nie zmienia w sposób istotny jego wartości i funkcjonalności.  

4. Udzielamy 6-miesięcznej gwarancji na ujawnione wady materiałowe i produkcyjne akumulatorów, mimo że są to podzespoły, które ulegają zużyciu.
5. Usterki uznane przez nas jako podlegające gwarancji zostaną usunięte w drodze naprawy lub wymiany wadliwego narzędzia. Wspomniane narzędzie może zostać wymienione na porównywalny model. Wymienione narzędzia lub części stanowią naszą własność.  
6. Reklamacje w ramach gwarancji należy składać w okresie gwarancyjnym. Reklamowane narzędzie wraz z oryginalnym dowodem zakupu, na którym podano datę nabycia oraz opis wyrobu, bez osprzętu lub specjalnego opakowania, należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub jednego z centrów serwisowych dla klientów podanych na stronie www.dremeleurope.com. Gwarancja nie obejmuje częściowo lub całkowicie zdemontowanych narzędzi. Nabywca ponosi wszelkie koszty transportu i ryzyko związane z wysyłką narzędzia do sprzedawcy lub do centrum serwisowego dla klientów.  
7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje innych roszczeń oprócz prawa do usunięcia usterki zgodnie z zapisem niniejszej gwarancji.   


Powyższa gwarancja dotyczy narzędzi sprzedawanych i użytkowanych na terenie Unii Europejskiej. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).  
Dremel Europe PO Box 3267 4800 DG Breda Holandii

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl